हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
20

मुलगा : ओ काका, कुल्फी कितीला आहे?
कुल्फीवाला : १०, २०, ३० रुपयांना
मुलगा : कुल्फी खातो, आणि घरी जायला निघतो.
कुल्फीवाला : अरे, पैसे दे की?
मुलगा : आमच्या घरचे म्हणतात खा, प्या मजा करा पण
पैशाचा लाड नाही करायचा…!