सौंदर्य

0
14


दोन चमचे ज्वारीच्या पीठात, एक
चमचा मध, अर्धा चमचा दूध, अर्धा चमचा दही
घालून लेप तयार करावा. यामुळे त्वचेतील
रंगकणांचा गडदपणा कमी होतो.