सल्ला

0
20

फ्रिजची निगा


* फ्रिजमध्ये खाद्यपदार्थांचा वास येत
असेल तर फ्रिजमध्ये बेकिंग सोड्याचा डबा
उघडून ठेवावा.
* चहा किंवा पाण्याच्या थर्मासमध्ये
वास येत असेल तर त्यामध्ये थोडेसे व्हिनेगर
टाकून गरम पाणी ओतावे. थोड्या वेळाने
साबणाच्या पाण्याने धुवावे.