आरोग्य

0
26

सुंदर ओठांसाठी


फाटलेल्या ओठांसाठी शुद्ध तूप लवकर
आराम देते. ओठ तडकून रत येत असेल
तर तूपाबरोबर कोकम तेलाचा अर्क वापरावा.
एसआरएफ असलेली क्रीम्स आणि बाम
ओठांना घातक सुर्यकिरणांपासून सुरक्षित
ठेवतो.