सल्ला

0
18


काचाचे तुकडे हटवण्यासाठी ओला
कागद किंवा ओले फडके वापरावे. यामुळे
काचेचे बारीक तुकडेही गोळा होतात.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा,नगर.