हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
38

बंता : चुकी झाल्यावर माफी मागणार्‍या
माणसाला काय म्हणतात?
संता : समजदार
बंता : फारच सुंदर आणि चुक नसताना माफी मागणार्‍याला
काय म्हणतात?
संता : बॉयफ्रेंड