नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जावरील १ एप्रिल २०२३ पासून वसुल व्याज बँक परत करणार

0
108

नगर – अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभासद प्राथमिक वि.का. सेवा सहकारी संस्थांनी ज्या पिक कर्जदार सभासदांकडील नियमित पिक कर्ज परतफेड करणार्‍या सभासदाकडील ३ लाखापर्यतचे कर्जावरील १/३/२०२४ ते ३१/३/२०२४ पर्यंत वसुल केलेले व शासनाच्या व्याज परताव्याच्या धोरणा प्रमाणे सन २०२३ २०२४ चे व्याज परताव्यास पात्र असलेले कर्जदार शेतकरी सभासदांना परत करण्याचा बँकेने निर्णय घेतला होता त्या पध्दतीने जिल्हयातील बहुतांश कर्जदार शेतकरी सभासदांना वसुल व्याज बँकेने परत केले असुन आता शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पिक कर्ज वसुल व्याजही कर्जदार शेतकर्‍यांना परत करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी कमिटीच्या सभेत घेण्यात आल्याची माहिती बँकेचे चेअरमन शिवाजीराव कर्डीले यांनी दिली. बँकेने १/३/२०२४ ते ३१/३/२०२४ पर्यंतचे पिक कर्ज वसुल व्याज परत पिक कर्जदार शेतकरी सभासदांना देण्याचे निर्णयानुसार जिल्ह्यातील १५४८४० शेतकर्‍यांना ७३ कोटी ८५ लाख रूपये संबंधीत सोसायटीच्या करंट खाती बँकेने जमा केले आहे. त्यापैकी ७४३९१ सभासदांचे सेव्हिंग्ज खाती ३७ कोटी ६१ लाख वसुल व्याज जमा केले आहे. उर्वरीत शेतकरी सभासदांनी आपली हमीपत्र संबंधीत सेवा सहकारी संस्था व शाखेस सादर करून त्यांनी आपले वसुल व्याज परत घ्यावे असे आवाहन शिवाजीराव कर्डीले यांनी करून ते पुढे म्हणाले की, १ एप्रिल २०२३ पासुन पिक कर्ज वसुल व्याज परत करण्याच्या निर्णयामुळे जिल्हयातील कोणताही शेतकरी यापासुन वंचित राहाणार नसुन जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटयांनी आता १ एप्रिल २०२३ पासुनचे वसुल पिक कर्जावरील वसुल व्याज परत करण्याचे प्रस्ताव सोसायट्यांनी बँकेच्या संलग्न शाखेत त्वरीत सादर करून शेतकरी सभासदांचे वसुल व्याज लवकरात लवकर व्याज परत करण्याच्या दृष्टीने सोसायट्यांनी अंमलबजावणी करावयाची आहे. बँकेने जिल्हयातील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी मार्फत शेतकर्‍यांना खरीप हंगामाकरीता १७९९९० शेतकरी सभासदांना १३८० कोटी ५६ लाखाचे नविन पिक कर्ज वाटप केले असुन बँकेकडून शेतकर्‍यांना त्वरीत कर्ज वाटपाचे कामकाज केले जात आहे, अशीही माहीती त्यांनी दिली.