वास्तू

0
22

घरात भांडणे होत असतील उपाय
* जर एखाद्या घरात वास्तुदोषांमुळे
वारंवार भांडणे होत असतील तर अशा घरात
खास करून आजारी माणसाच्या खोलीत
त्याच्या बिछान्याजवळ थोडेसे मीठ पाण्यात
मिसळून काचेच्या बाऊलमध्ये ठेवावे लाभ
होतो.
* काही कारणाने एखाद्या खोलीत
नैसर्गिक प्रकाश, ऊन, हवा येत नसेल तर
अशा खोल्या बेडरूम म्हणून वापरण्याच्या
दृष्टीने लाभदायी ठरत नाहीत. अशा खोल्यांम
ध्ये २-३ जागी चिनी माती, काच व
प्लॅस्टिकच्या प्लेटमध्ये थोडे खडे मीठ ठेवा.
यामुळे हा दोष कमी होतो.
* तिजोरीचे तोंड कोणत्याही
दरवाजाच्या बरोबर समोर येणार नाही याची
दक्षता घ्या.