सल्ला

0
28


साखरेचा पाक केल्यावर त्यात थोडे
लिंबू पिळावे. साखरेचे कण तयार होत
नाहीत.
                                 संकलक: अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.