सल्ला

0
22

कोथिंबीर व कढीपत्त्याच्या काड्या
फेकून न देता सावलीत वाळवा व वाटून घ्या.
या दही, रायता, पुलावात टाकू शकता.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.