काळे केस

0
24

तूप खावे व केसांच्या मुळांना चोळावे.
केस काळे होतील.