हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
38

नवरा : “वकिल साहेब, मला लवकरात लवकर घटस्फोट
हवाय. गेले सहा महिने माझी बायको माझ्याशी एक शब्द
सुद्धा बोललेली नाही.”
वकिल : ”परत एकदा विचार करा, इतकी गुणी बायको पुन्हा
मिळणार नाही!!!”