सौंदर्य

0
24


जखमेचे व्रण रक्तचंदन रोज पाण्यात
उगाळून लावल्यास २ दिवसात कमी होऊ
लागतात.
संकलक ः अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.