वास्तू

0
46

 


देवघराची खिडकी व दरवाजे पश्चिम
बाजूला नसून उत्तर वा पूर्व दिशेला असावेत.