हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
29

नवरा : तुला किती वेळा सांगितले… स्वयंपाक करताना
मोबाईल मध्ये तोंड खुपसून स्वयंपाक नको करत जाऊस…
आमटीत मीठ नाही… हळद नाही… मिरची नाही… मसाला
नाही… अगदी पाण्या सारखी फिक्की आहे.
बायको : (लाटणे फेकून) तुम्हाला किती वेळा सांगितले
की मोबाईलमध्ये तोंड खुपसून जेवत जाऊ नका.. तुम्ही
पाण्याच्या ग्लासात पोळी बुचकळून खात आहात.