सुविचार

0
27

वाटेल त्या कारणासाठी स्वतःचा पराक्रम खर्च करण्यात खरी हिंमत नसून,
योग्य कारणासाठी प्राणांची बाजी लावण्यात खरा पराक्रम आहे. : महात्मा गांधी