सौंदर्य

0
36

कांद्याचा रस केसांना लावल्यास केसांची
गळती बंद होतात.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.