सल्ला

0
21

* बटाटे आणि कांदे एकत्र ठेवल्यास बटाटे लवकर खराब होतात.
* सर्दी-पडसे झाल्यास मोहरी पूड थोडी मध घालून चाटावे. लवंगतेल हुंगावे.