वास्तू

0
21

 


* दाम्पत्यजीवन सुखी करण्यासाठी तसेच रोमान्म वाढण्यासाठी फेंगशुईप्रमाणे
क्रिस्टल बॉल बेडरूममध्ये टांगावा. यामुळे घरातील नकारात्मक उर्जा दूर होते. बेडरुमम
ध्ये पाणी असलेले कोणतेही पेंटींग लावू नये, त्याऐवजी एखादी रोमँटिक कलाकृती, युगल
पक्षाचा फोटो लावावा.

* जेवणाच्या खोलीच्या दरवाजावर फुलांचे चित्र लावावे. शेजार्‍यांच्या घराकडून
येणार्‍या घातक प्रभावांपासून वाचण्यासाठी विंडचाईम किंवा वेली लावाव्यात.

                                                         संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.