सल्ला

0
32

 


फ्रीजमध्ये एका छोट्या प्लॅस्टिक
पाकिटात खायचा सोडा ठेवला तर फ्रीजला
आत ठेवलेल्या वस्तूंचा गंध येणार नाही.