हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
42

 

शिक्षक : असं कोणतं पिक आहे,
ज्याचा रस खूप गोड असतो?
बंड्या : माहीत नाही.
शिक्षक : आठव जरा, तुमच्या घरात
येणारी साखर कुठून मिळते?
बंड्या : शेजारच्यांकडून..