सौंदर्य

0
38

थकवा घालवण्यासाठी
सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवत
असेल तर पाण्यात थोडे मीठ टाकून आंघोळ
केल्याने रक्तपुरवठा सुधारतो व शरीराला
आराम मिळतो. दीर्घ श्वास घ्या. काही
सेकंदापर्यंत श्वास रोखून ठेवा. नंतर सोडून
द्या. काही मिनिटे असेच करा.