सुविचार

0
42

निर्बलांना संरक्षण देणे हीच बलाची खरी सफलता होय. : साने गुरुजी