पाककला

0
32

डोसा, पण उपवासाचा

साहित्य – बटाट्याची उपवासाची
सुकी भाजी, अडीच वाट्या (तीन कप) वरईचे
निवडलेले तांदूळ, जिरे अर्धा टि-स्पून, मीठ,
तूप, मिरची.
कृती – वरई तांदूळ चार तास पाण्यात
भिजत घाला. उपसून मिसरमधून बारीक
करून घ्या. तसेच झाकून ठेवा. चार/पाच
तासांनी त्यात जिरे, थोडी वाटून घेतलेली
मिरची, मीठ घालून चांगले कालवून घ्या.
आचेवर तवा ठेवा. त्यावर तूप पसरून घाला.
नेहमी प्रमाणे जसे डोसे करतात त्याप्रमाणे
करा.
भाजत आल्यावर त्यावर आधीच तयार
करून ठेवलेली बटाट्याची सुकी भाजी घाला.
डोसा गुंडाळून मोठ्या डिशवर काढा. गरम
असतानाच खा.