आरोग्य

0
32

ध्यानधारणेमुळे मेंदूची क्षमता वाढते

नियमित योगासने व ध्यानधारणेमुळे मेंदूची कार्यक्षमता तसेच ऊर्जापातळी वाढते, असे
नवीन संशोधनात दिसून आले आहे. हठयोग ही योगाची पद्धत पाश्चात्य देशातही वापरली जाते,
त्यामुळे हे शय होते असे सांगण्यात आले. यात शरीराच्या विविध अवस्था व श्वसनाच्या
पद्धती यांचा समावेश होतो. माइंडफुलनेस प्रकारच्या ध्यानधारणेने विचार, भावना व संवेदना
यांचे निरीक्षण केले जाते व माणसाचा खुलेपणा तसेच स्वीकार्यता वाढते. रोज हठयोग व
माइंडफुलनेस ध्यानधारणा केल्यास मेंदूची बोधनक्षमता वाढते तसेच भावनिक प्रतिसादानुसार
लगेच क्रिया करण्याचे प्रमाण कमी होते. सवयीचे विचार व कृती यापासून मुक्ती मिळते.