सौंदर्य

0
38

तजेलदार त्वचेसाठी


* रोज झोपण्यापूर्वी व सकाळी
आंघोळीपूर्वी संपूर्ण शरीराला बदामाच्या तेलाने
मालिश करावे. यामुळे कोरडी त्वचा तजेलदार
बनते.
* एरंडीचे तेलसुद्धा खूप फायदेशीर
आहे. दोन महिने रोज रात्री या तेलाने केसांना
मॉलिश केल्यास टक्कल पडत नाही.