सौंदर्य

0
37

 


मुलायम चेहर्‍यासाठी  एक चमचा मधात एक चमचा पाणी मिसळून चेहर्‍यावर व मानेवर लावा. वाळल्यानंतर
पाण्याने धुऊन घ्यावे. यामुळे त्वचा मुलायम व कोमल होईल.