सुविचार

0
33

 धर्माचे सर्वांत मोठे तत्त्व म्हणजे नम्रता होय