आरोग्य

0
29

आरोग्यदायी गुळ


गूळ हा उष्ण असतो, म्हणूनच हिवाळ्य़ात तीळगुळाचे लाडू खाणे शरीरासाठी लाभकारी
ठरते. अशा प्रकारे वेगवेगऴया कारणांसाठी याचा उपयोग केला जाता