आरोग्यदायी गुळ

0
47

आरोग्यदायी गुळ

गूळ हा उष्ण असतो, म्हणूनच हिवाळ्य़ात तीळगुळाचे लाडू खाणे शरीरासाठी लाभकारी
ठरते. अशा प्रकारे वेगवेगऴया कारणांसाठी याचा उपयोग केला जाता