हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
45

 

एक इंजिनिअरिंग झालेली मुलगी घरात बसलेली असते
शेजारच्या काकू येऊन तिला विचारतात काय ग पुढे काय करणार|
मुलगी : काय नाही कुकरच्या तीन शिट्या झाल्यावर गॅस बंद करणार!!