सौंदर्य

0
28

डासांपासून मुतीसाठी
एका मोठ्या भांड्यात पाणी भरून त्यात
३-४ चमचे मोहरीचे तेल टाकावे. घरात
फिरणारे डास त्या भांड्याजवळ गोळा होतील.
भांडे घराबाहेर ठेवल्यास तुमच्या घराला
डासांपासून मुक्ती मिळते.