सल्ला

0
24

भात शिजवताना त्यात दोन तमालपत्रे, चिमूटभर मीठ टाका. भात सुवासिक होतो.