सुविचार

0
50

तुमचे ध्येय सतत तुमच्या नजरेसमोर ठेवणे हेच ध्येयसफलतेचे रहस्य आहे. : डिझरेली