सौंदर्य

0
46

डोळ्याखालील काळी वर्तुळे घालविण्यासाठी
डोळ्याच्या खालील काळे डाग
घालवण्यासाठी बदामाचे थोडे तेल व
केळ्याच्या कुस्करलेला गर एकत्र करून
नियमित लावावे.