मान लांब होण्यासाठी

0
48

मानेची निगा


* मान खूपच नाजूक असल्याने खूप
काळजीपूर्वक व्यायाम करावेत. अयोग्यपणे
केलेल्या व्यायामामुळे मान लचकू शकते.
* खुर्चीवर आरामात पाठ टेकवून बसा.
मान व खांदे सरळ ठेवा. मान प्रथम सरळ
ठेवा. डोके डाव्या खांद्याच्या दिशेने झुकवा.
मग त्याचप्रमाणे उजव्या बाजूला झुकवा. हा
व्यायाम १०-१५ वेळा करा.
* पलंगावर उताणे झोपा आणि मान
पलंगाखाली झुकती ठेवा. (लटकटी यामुळे
मान लांब होते.)