सल्ला

0
21

चार-पाच वेळा तुरटी फिरविलेल्या
पाण्यात छोले भिजत घालावेत, छोले मऊ
होतात