सुविचार

0
19

उन्नत होणे आणि पुढे जाणे हेच प्रत्येक जिवाचे लक्ष्य असते.