सुविचार

0
22

ध्येयासाठी जगणे हे ध्येयासाठी मरण्यापेक्षाही कठीण आहे.