वास्तू

0
30


* घरात प्रवेश करताना लगेच चूल,
शेगडी नजरेस पडता कामा नये. घरातील धन
नष्ट होऊ लागते. पार्टीशन करा.

* दक्षिणेकडे असणारा आड/विहीर
यामुळे अशुभ प्रभाव पडतो व घरात पुत्रसंतती
जन्म घेत नाही. जरी झाली तरी ती सदोष
असते.

                                                                     संकलक: अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर