सल्ला

0
16


* थर्मास स्वच्छ करण्यासाठी
साबणाच्या पाण्यात वर्तमानपत्राचे तुकडे टाकून
१०-१५ मिनिटे ठेवून हलवून धुवावा.