सौंदर्य

0
21


देशी लाल गुलाबाच्या पाकळ्या वाटून त्यात थोडेसे ग्लिसरीन मिसळून दाट लेप
बनवून रात्री झोपताना ओठावर लावा. यामुळे ओठावर लाली येते.

                                                                    संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.