सल्ला

0
21


सकाळी उपाशीपोटी आवळ्याचा मुरब्बा खाल्ल्याने बुध्दी तेज होते.