आरोग्य

0
33

जंकफूड धोकादायक

जंकफूड हे हृदयासाठी धोकादायक आहे. जास्त तळलेले, भाजलेले पदार्थ खाणंही
आरोग्यासाठी नुकसानकारक आहे. प्रोसेस्ड मिटमध्येही मिटला फ्रेश ठेवण्यासाठी अनेक गोष्टींचा
समावेश केला जातो, जे हृदयासाठी धोकादायक आहे.