अहमदनगर महानगरपालिका हद्दीत आतापर्यंत झालेले ‘सर्व्हे’चे काम

0
30

* अंदाजित कुटुंबांची संख्या – १,४०,०००, * प्रशिक्षण झालेले प्रगणक व पर्यवेक्षकांची संख्या – ८८०, * अद्यपयरत प्रशिक्षण न झालेले प्रगणकांची संख्या – २१७