वास्तू

0
34

वास्तुशास्त्रानुसार शुभ मुहूर्तावर वाद्याच्या गजरात कुलदेवतेची पूजा, आलेल्या
लोकांचा सन्मान, पुरोहितांना प्रसन्न करून घरात प्रवेश करावा. गृहप्रवेश करण्या पूर्वी
वास्तुशांती करणे शुभ मानले जाते.