डोळ्यांखालील काळवंडलेपणा

0
35

कुस्करलेला बटाटा रेशमी कापडात
बांधून रोज थोडा वेळ डोळ्यांवर ठेवल्यास
डोळ्यांखालील काळवंडलेपणा नाहीसा होतो.
लिंबाचा रस गाळलेला, दोन तोळे गुलाब
अर्क, २ तोळे ग्लिसरीन मिसळून बाटलीत
भरून ठेवावं. रात्री झोपताना चेहर्‍यावर चोळून
लावावे. वीस दिवस उपचार केल्याने मुरूम,
पुटकुळ्या दूर होऊन त्वचा मऊ आणि
तजेलदार होते. चेहर्‍यावर ग्लो येतो.

संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.