ओठांची निगा

0
52

ओठांची निगा

ओठांना जर भेगा पडत असतील तर
शुद्ध तूप आणि गुलाबपाणी एकत्र करून हे
मिश्रण रात्री झोपताना ओठांना चोळावे.