सल्ला

0
66

बरेचदा सेलोटेपचे टोक हातात सापडत नाही. अशावेळी टेपचे बंडल फ्रीजमध्ये ठेवावे. टोक निघून येते.