सौंदर्य

0
23

लिंबूरस व आवळा पावडर एकत्र करून त्याचे मिश्रण केसांच्या मुळापर्यंत चोळावे. यामुळे केसगळती थांबते. केसांची चांगली वाढ होऊन केस काळे होतात. कडुलिंबाची पाने खाल्ल्यानेही केसांवर चांगला परिणाम होतो.