सल्ला

0
18


* ताज्या भाज्या थोडा वेळ मिठाच्या
पाण्यात ठेवल्या तर भाज्यातील जंतू-किडे
मरतात.
* डोसा बनवताना जर तव्यावर
चिकटत असेल तर अर्धा कांदा कापून गरम
तव्याला घासावा. त्यावर एक वाटी पीठ
टाकावे. एक गोल वांगे मधून कापून घ्यावे व
पीठ त्याने पटकन तव्यावर पसरावे.
* ड्रायफु्रटस् प्लॅस्टिक पिशवीत भरून
फ्रीजमध्ये ठेवा. ते जास्त काळपर्यंत खराब न
होता ताजे राहतील.
* कोरड्या खोकल्याची ढाळ येत
असल्यास मोहरी, खडीसाखर चावून खाणे.

संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.